Rólunk

Intézményünk Bóly város központjában helyezkedik el. Közel 150 éves történelmi múltra tekint vissza, melynek mottója azóta is, a meleg, szeretetteljes, családias légkör, a családokkal való együtt nevelés, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása.

Óvodánk fenntartója a Bólyi Német Önkormányzat, mely folyamatosan biztosítja intézményünk számára a nevelési rendszer működtetését.

Programunk a nevelő testület által írt saját pedagógiai program, melynek szellemiségét a tevékenységközpontúság hatja át, tág teret adva a gyermeki tevékenységnek, tevékenykedtetésnek, és ezen keresztül a sokoldalú megismerésnek. Célunk olyan nevelési rendszer működtetése, amely lehetővé teszi a bölcsődés és az óvodás korú gyermek egyéni fejlődési ütemének megfelelő személyiségfejlesztést.

Integrált nevelés keretében foglalkozunk sajátos nevelési igényű gyermekekkel, akiket lehetőség szerint helyben gyógypedagógus lát el. Óvodánk fejlesztő pedagógusa a részképesség- vagy beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermekkel foglalkozik, illetve játékos iskola előkészítést végez. Szoros a kapcsolatunk a BMPSZ Bólyi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival, akik a logopédiai ellátást biztosítják az intézményünkben. Udvarunk tágas, új és korszerű játékeszközökkel felszerelt, ahol egész éven át jó levegőn mozoghatnak, játszhatnak a gyermekek. Az intézményben jelenleg hat óvodai, valamint egy bölcsődei csoport működik.Csoportok száma Max. csoportlétszám Férőhely száma
Óvodai 6 csoport 25 fő 151 fő
Bölcsődei 1 csoport 14 fő 14 fő
Mini bölcsőde 1 csoport 8 fő 8 fő


Az óvodai csoportokban 2 fő szakképzett óvodapedagógus, 1 fő dajka biztosítja a nyugodt, szeretetteljes körülményeket a kicsiknek.
A bölcsődében a nevelést, gondozást 2 fő szakképzett kisgyermeknevelő- gondozó, és 1 fő bölcsődei dajka látja el.

Az intézményünk hétköznap 6:30-17:00 óráig fogadja a gyermekeket. Ebben az időszakban óvodapedagógus biztosítja a gyermekekkel való foglalkozást.

A gyermeki személyiség fejlesztése szempontjából a legfontosabbaknak tartjuk:
 • a játék elsődlegességét,
 • a gyermeki szükségletek kielégítését,
 • az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételét,
 • a fejlődő, nyiladozó érzelmi, értelmi, szociális és nyelvi képességek finom hangolását,
 • német és magyar identitástudat kialakítását.


Óvodai életünket a megismerések komplexitása, gyakorlatiassága és a többoldalú tapasztalatszerzés jellemzi. A gyermeki megismerés, a tanulás, szerves része a nevelésnek, melyhez a nap minden pillanata megfelelő lehet, előtérbe helyezve a szabad játékot. Élményszerző kirándulásokat szervezünk, melynek során a gyermekek közvetlenül tapasztalhatják a körülöttünk lévő világot. Az óvodába meghívunk bábelőadókat, zenekarokat, művészeket, ezáltal biztosítva azt, hogy a gyermekek minél több élményhez jussanak. A szülőkkel együtt ünnepeljük hagyományainkat, megtartjuk a programunkban jelzett jeles napokat, ünnepeket.


Az óvoda nevelési programunk lényegét az alábbiakban foglaljuk össze:
Pedagógiai programunkban a német nemzetiségi nevelés súlyozott feladat:
Célunk az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően, a nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerése és elsajátítása, a kulturális hagyományok átörökítése és fejlesztése, valamint a német nyelvi beszédkészség megalapozása játékos óvodai eszközökkel, módszerekkel. Feladatunk a német nemzetiség szokásainak megismertetése, nyelvének, kultúrájának ápolása az óvoda tevékenységrendszerében, és az óvodai ünnepeken. Megismertetjük a nemzetiség kultúrkincséből (irodalom, zene, népi játék) egy tudatosan felépített tematika segítségével változatosan, szervezetten, játékosan, indirekt módon a nyelvet. Fontosnak tartjuk a helyi hagyományok, a régi értékek életben tartását, megőrzését és átörökítését.

Magyar nemzeti identitás alakítása is folyamatosan része a nevelésünknek:
A nemzeti értékek hangsúlyossá tétele, valamint a nemzeti értékek nevelésbe történő beépítése része a mindennapjainknak.
Ahhoz segítjük hozzá a gyermekeket, hogy megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális érték, a hazaszeretet, és a szülőföldhöz, családhoz való kötődés alapja.
Óvodánkban a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a magyar népmesék, a népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi kapnak helyet.

Arra törekszünk, hogy az általunk nevelt gyermek boldog, vidám, nyílt lehessen, szeresse pajtásait, bizalommal forduljon a környezete felé, ez által is gazdagodjon az érzelmi élete. Törekszünk arra, hogy az óvodában eltöltött évek maradandó élményt nyújtsanak gyermekeink számára és biztos alapot adjanak a sikeres iskolai évekhez.


Ünnepeink, rendezvényeink egy nevelési év keretében
Csoporton belüli ünnepek
 • Születésnap
 • Névnap
 • Szüret
 • Mikulás
 • Advent, karácsony
 • Húsvét
 • Anyák napja
Óvodai szintű rendezvények
 • Őszanyó
 • Farsang
 • Március 15.
 • Magyar és Német nemzetiségi napok
 • Gyermeknap
 • Pünkösd
 • Ballagás
 • "Csak a mienk az ovi"


Aktív nevelési időn és az alapellátáson túl, az óvoda épületében és azon kívül szülői igények alapján, külön foglalkozásokat is biztosítunk.

Ezek a lehetőségek programunkhoz illeszkedően az alábbiak:
 • Nagycsoportosok fejlesztése, felkészítése az iskolára,
 • Kutyaterápiás fejlesztés,
 • Zeneovi,
 • Ovifoci,
 • Tenisz,
 • Néptánc,
 • Kézilabda,
 • TMT torna.
Az ünnepek jellegzetes külsőségeivel, tevékenységformáival örömtelivé, érdekessé, izgalmassá tesszük a hétköznapokat, egyben erősítjük az óvodához, a csoporthoz való tartozás érzését.
Minden gyermek egy különleges csoda, ezért legfontosabb teendők elegendő figyelmet fordítani személyiségük és tehetségük kibontakoztatására.


Unser Institut
Die Kleinkinder unserer Stadt spielen in dem selbe Gebäude, das Gräfin Julia Montenuovo gegründet hat, und in dessen die barmherzige Schwestern von Pauli Sankt Vincent die Kinder in deutsche Sprache erziehten.

Die Versorgung der Kinder ist seit dessen dauernd, das Institut empfängt die Kinder der Stadt, und sogar die vom Einzugsgebiet unser Stadt kommen. Die Bräuche, Geschichte und Zusammensetzung der Einwohner von Bóly bestimmen die Erziehung. Die Zweisprachigkeit und die Volkszugehörigkeit gehören einfach von Anfang an zur Stärkung der Identitätsbewust. Unser Gebäude ist hell, die Gruppenzimmer und Räume sind gross. Auf dem Hof haben wir viele Bäume, Gebüsch, viel Gras, das ganze passt gut zum Schlosspark. Wir tauschen und modernisieren vollständig unsere Geräte, die das Spiel, Entwiklung der Bewegung dienen.

Unsere pädagogische Fachkräfte sind stabil. Die Erzieherinnen haben alle Hochschulabschluss und sind alle "farbige" Persönlichkeiten:
 • lächeln immer
 • gutgelaunt, aber ausdrücklich
 • haben guten Humor, aber sie sind beruflich leidenschaftlich
 • Sport, Bewegung ist für jeden wichtig
 • sie sind alle unweltfreundlich
 • sie sind kreativ und "spielen" gerne

Zur Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder sind die wichtigsten Dinge:
 • das Spiel
 • Befriedigung dem Lebensunterhalt der Kinder
 • Beherzigung der eigenen und lebensaltere Singularität
 • Einstimmung der entwicklende, emotionelle, soziale Fähigkeit.

Unser pädagogisches Bekenntnis:
Die nationale und deutsche Minderheit Hand in Hand mit den Familien aufzuhalten. Unser Ziel ist, dass man die Zweitsprache akzeptiert, die deutsche Sprache spielend erlernt. In unser pedagogisches Program spielt auch die Zweitsprachigkeit eine Hauptrolle. Wir geben die Bräuche, die Kultur (Musik, Literatur, Spiele) bekannt.
Wir möchten, dass sich die Kinder zum Mundart positiv verhalten. Dies versuchen wir durch Märchen, Musik und manuale Tätigkeiten.
Wir erzielen, dass die von uns erziehten Kinder glücklich, fröhlich, offen werden, sie sollen sich einander mögen, sollen ihrer Umgebung vertrauen. Auf die Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom nehmen wir auch Rücksicht.
Wir möchten, dass die in Kindergarten verbrachten Jahre bleibende Erinnerung werden, und einen sicheren Grund für die Schule bietet. Wir sind auf unser Kindergarten stolz, wir haben viel dafür getan, dass die Kinder hier sich wohl fühlen. Das kan man nur mit Herz und Seele tun!
Wir sind auch stolz auf unser Erfolg, auf unsere Kindergartenkinder. Wir kennen die Sprache der Kinder, und können erreichen, dass früher oder später jedes Kind in den Kindergarten gehen möchte, und mit uns und miteinander spielen möchte. Unsere Regeln geben den Kinder einen Weg zum sichern Gemeinschaft.
Unsere Mitarbeiter sind: Kindermädchen, pädagogische Assistente, Sekretärin und Verwalter.
Über unser Leben derzeit:
Wir haben jetzt 6 Gruppen.
Das Fassungsvermögen ist 151 Personen
Kindergärtnerinnen sind 13 Personen
Kindermädchen sind 6 Personen
Sekretärin: 1 Person
Pädagogische Assistent: 2 Personen
Verwalter: 1 Person

Unsere Feiern, Veranstaltungen:
In den Gruppen:
 • Geburtstage
 • Namenstage
 • Weinlese
 • Kirmes, Markt
 • Nikolaustag
 • Advent, Weihnachten
 • Ostern
 • Emaus
 • Muttertag
Im Kindergarten:
 • Fasching
 • 15. März
 • Deutsche nationalitäten Tage
 • Kindertag
 • Pfingsten
 • Abschiedfest
 • "Der Kindergarten gehört nur uns"
 • Frau Herbst


Seit 2003 amtiert auch eine Kinderkrippe im Gebäude. Im Krippenplatz sind 14 Personen. Hierher kommen die Kinder, die schon 2 Jahre alt sind. Zwei ausgebildete Pflegerinnen erziehen und betreuen die Kleinkinder.


A Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde Csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtasd ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretnél szöveges formában elérni kérjük, hogy vedd fel Velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.

Tegyen a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde Csapata